انواع سبک نقاشی

سبک های نقاشی

انواع سبک نقاشی در واقع به اندازه‌ی ذهن هر انسانی که در کره‌ی زمین زندگی می‌کند گسترده است و دنیای سبک‌های نقاشی انتها ندارد. نقاشی بیان احساساتی ست که حروف از بیان‌شان عاجزند. هر شخص می‌تواند سبک مخصوص به خودش را در نقاشی داشته باشد اما برای دسته‌بندی این احساسات مانند هر چیز دیگری در […]