انواع سبک های نقاشی ایرانی

انواع سبک های نقاشی ایرانی

نقاشی یکی از راه‌های ارتباطی مردم است که همواره پیام‌های مختلفی را در خود جای می‌دهد. از گذشته تاکنون سبک های نقاشی ایرانی دگرگونی و تغییرات زیادی را تجربه کرده است. قدمت این هنر در ایران به دوران غارنشینی و تاریخ بشر برمی‌گردد.با توجه به نقاشی‌هایی که در غارها و همینطور سفال‌های قدیمی پیدا شده، […]