گردن درد در اثر کار با کامپیوتر، قاتل خاموش گردن

گردن درد در اثر کار با کامپیوتر

در دنیای امروزی استفاده از رایانه و نشستن پشت میز رایج شده است؛ به همین علت در اثر نشستن طولانی مدت پشت میز افراد ممکن است با مشکلاتی نظیر درد گردن، شانه و کمر دست و پنجه نرم کنند. گردن درد در اثر کار با کامپیوتر یکی از مشکلات شایعی است که به دلیل نادرست […]