اثرات ساعت کار طولانی؛ چالشی برای سلامت و بهره‌وری

اثرات ساعت کار طولانی

تعادل زندگی کاری! ما همیشه این عبارت را می‌شنویم و تلاش می‌کنیم تا به آن برسیم. اما بسیاری از ما از اثرات ساعت کار طولانی اطلاعی نداریم و تا جایی که می‌توانیم فقط کار می‌کنیم. یک مطالعه توسط سازمان جهانی بهداشت و سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که کار بیش از 55 ساعت در هفته […]